Insekter i trädgården – välj rätt blommor för att locka dem i Hässleholm

Introduktion

 • Värdet av insekter i trädgården
 • Betydelsen av att välja rätt blommor

Varför är insekter viktiga i trädgården?

 • Pollineringens betydelse för frukt- och grönsaksodling
 • Näringskedjan och ekosystemets balans
 • Biodiversitetens betydelse

Vanliga insekter i trädgården

 • Bin och humlor
 • Fjärilar
 • Nyckelpigor
 • Skalbaggar

Vilka blommor attraherar insekter?

H1 Blommor med hög nektarhalt

 • Solhatt
 • Rudbeckia
 • Verbena

H1 Blommor med plattformformade blommor

 • Johannesört
 • Blåklint
 • Ringblomma

H1 Blommor med skålformade blommor

 • Maskros
 • Flockblommor
 • Prästkragar

Val av blommor i Hässleholm

 • Zonindelning och växtval
 • Klimatets påverkan på val av blommor
 • Ekologiskt odlande och val av blommor

Planering av trädgården för insekter

 • Fleråriga växter
 • Skapa en varierad trädgård
 • Undvik kemiska bekämpningsmedel

Konklusion

 • Insekterna spelar en viktig roll i trädgården
 • Genom att välja rätt blommor kan man locka till sig fler insekter
 • Hässleholms klimat och zonindelning påverkar vilka blommor som lämpar sig bäst
 • Genom ekologiskt odlande och val av blommor kan man skapa en trädgård som gynnar både insekter och människor.

Insekter i trädgården – välj rätt blommor för att locka dem i Hässleholm

Att ha insekter i trädgården kan vara mycket värdefullt. Inte bara pollinerar insekter som bin och humlor blommor vilket leder till en bättre frukt- och grönsaksodling, utan de är också en viktig del av näringskedjan och ekosystemets balans. Biodiversitetens betydelse kan inte heller underskattas då den påverkar människors hälsa och trivsel. För att attrahera insekter till trädgården är det viktigt att välja rätt blommor.

Varför är insekter viktiga i trädgården?

Insekter som bin och humlor spelar en viktig roll i pollineringen av blommor vilket leder till bättre frukt- och grönsaksodling. En tredjedel av all mat vi äter är beroende av pollinering, vilket gör insekterna till en ovärderlig resurs. Utan insekter skulle många växter helt enkelt inte kunna reproducera